Omzetgerelateerde huren voor horecabedrijven


Omzetgerelateerde huren als huurincentive

Omzetgerelateerde huren is een huurincentive die van oorsprong uit Engeland komt, hier wordt dit al vele jaren wordt gehanteerd. Het idee hiervan is dat een winkelpandeigenaar afhankelijk wordt van de afzet van zijn ondernemer in zijn winkel. Op die manier is de omzetgerelateerde huurprijs conjunctuurgevoelig en heeft dit voor de huurder en verhuurder voor- en nadelen. Zo wordt er in een economisch goede tijd geprofiteerd door de verhuurder. Hij vangt immers een goede huurprijs, maar deze zal nooit constant zijn. Terwijl in economische zware tijden geprofiteerd kan worden door de huurder, omdat zijn huurprijs daalt waardoor de druk op zijn vaste lasten zal afnemen.


In Nederland wordt door veel franchiseorganisaties met zo’n constructie gewerkt: de franchisenemer huurt het pand waarin hij zijn onderneming exploiteert van de franchisegever. Die op zijn beurt van de eigenaar van het pand huurt; een zogenaamde onderhuurconstructie. Bij een omzet gerelateerde huurprijs is wel vertrouwen van beide partijen nodig, anders gaat een constructie als deze niet werken. Vooral bij particuliere winkels waarvan relatief moeilijk te zien is wat er omgezet wordt is het moeilijk voor de verhuurder na te gaan hoeveel de huurder daadwerkelijk heeft omgezet. Er zijn drie types omzethuur, deze zijn hieronder uitgewerkt:

Omzetgerelateerde huren, een vaste omzethuur:
Jaarlijks wordt gekeken naar de omzet die dat jaar door een winkel behaald is. Op basis daarvan wordt vervolgens bekeken of de huurprijs omhoog of omlaag moet worden bijgesteld. Van te voren worden hier duidelijke afspraken over gemaakt zodat er één vaste huurprijs voor de periode van een jaar kan worden betaald.

Omzetgerelateerde huren, een volledige omzethuur:
Hierbij wordt maandelijks gekeken naar de omzet die een huurder binnen heeft gehaald, op basis van een huurquote kan dan vervolgens het percentage huur worden berekend. Op deze manier wordt de huurprijs dus erg variabel en kan de huurprijs maandelijks erg verschillen.

Omzetgerelateerde huren, omzethuur met een basishuur:
De basishuur is de gegarandeerde huurprijs die een vastgoedeigenaar ontvangt en die de ondernemer te allen tijde betaalt aan huur. In feite kan de huur alleen maar oplopen. Bij deze variant betaalt de ondernemer dus een vaste basishuur en daarnaast een omzet gerelateerde huur zodra de omzet van de ondernemer boven een vooraf vastgestelde omzet uitkomt.


Andere huurincentives als omzet gerelateerde huren

1.Verlagingen huurprijzen;
2.Huurvrije maanden;
3.Ingroeihuren;
4.Omzetgerelateerde huren;
5.Flexibele huurcontracten.

Kom direct met ons in contact voor meer informatie via 072-509 0770 of gebruik ons contactformulier.

Bewaren