Huurvrije maanden voor horecabedrijven


Huurvrije maanden tijdens contractperiode

Huurvrije maanden kan door vastgoedeigenaren op verschillende momenten worden afgegeven. Zo kan het voor komen dat bij de aanvang van een nieuwe ondernemer de verhuurder hem de eerste maanden door wil helpen en hem huurvrije maanden zal geven. In de eerste maanden heeft een ondernemer vaak veel kosten waardoor het niet hoeven betalen van een huurprijs voor een winkel een positief effect kan hebben. Het kan ook voorkomen dat startende ondernemers die in zwaar weer verkeren zo’n verzoek doen bij hun vastgoedeigenaar. Een recent voorbeeld is die van is ‘het V&D verhaal‘ in de media waarbij zij aan alle verhuurders een verzoek indienden om 4 maanden lang geen huur te hoeven betalen.

Voordeel van zo’n huurincentives voor verhuurders is dat zij na deze ‘huurvrije maanden’ de volledige huurprijs weer kunnen vragen. Hierdoor hoeven winkelpand eigenaren niet af te waarderen op hun vastgoed. Andere huurincentives als huurvrije maanden zijn:

1.Verlagingen huurprijzen;
2.Huurvrije maanden;
3.Ingroeihuren;
4.Omzetgerelateerde huren;
5.Flexibele huurcontracten.


Hieronder vindt u onze totale dienstverlening die bestaat uit

Aan-/verkopen;
Huur/verhuur;
Pachten/verpachten;
Huurkoop;
Horecataxaties;

Kom direct met ons in contact voor meer informatie via 072-509 0770 of gebruik ons contactformulier.


Bewaren

Bewaren