Ingroeihuren voor horecabedrijven


Ingroeihuren voor specifiek horecabedrijven

Ingroeihuren is een vorm van een huurincentive en heeft wat weg van de huurvrije maanden en wordt gegeven om een ondernemer de kans te geven wat op te bouwen. Op de langere termijn wordt middels dit incentive gehoopt dat de vastgoedeigenaar alsnog rendement kan opbouwen door de verhuur. Daarnaast heeft dit als voordeel dat er niet direct afgewaardeerd hoeft te worden op hun vastgoed. Er wordt immers op de langere termijn gestreefd naar de volledige huursom. Zo werken huurcontracten met ingroeihuren ook vaak voor de langere termijn, bijvoorbeeld 5+5 jaar en is het per ondernemer verschillend wat de jaarlijkse of maandelijkse huurprijsstijging wordt en vanaf welk bedrag een stijging plaatsvindt. Hieronder wordt het idee van ingroeihuren gevisualiseerd:

-De eerste 3 maanden gratis;
-De daarop volgende 3 maanden 25% van de volledige huurprijs;
-De daarop volgende 6 maanden 50% van de volledige huurprijs;
-Na het eerste jaar de volledige 100% van de huurprijs.

Huurders krijgen dus de tijd om een winkel op te starten en zich te ontwikkelen in de stad, terwijl voor verhuurders geldt dat zij op de korte termijn moeten afzien, maar op de lange termijn streven naar rendement.


Andere huurincentives als ingroeihuren zijn:

1.Verlagingen huurprijzen;
2.Huurvrije maanden;
3.Ingroeihuren;
4.Omzetgerelateerde huren;
5.Flexibele huurcontracten.

Kom direct met ons in contact voor meer informatie via 072-509 0770 of gebruik ons contactformulier

Bewaren

Bewaren