Horecataxaties

Vakkundig Horeca Taxateur!

Als het om taxaties en waardebepalingen gaat zijn de horecataxaties toch wel zeer specialistisch. Er is de nodige expertise, kennis, objectiviteit en nauwkeurigheid voor nodig. Daarnaast moet er in zo’n horecataxatie rekening worden gehouden met de exploitatiegegevens en de wettelijke eisen die aan een taxatierapport worden gesteld. Ruim 15 jaar ervaring als horeca-taxateur, wij kennen onze regio’s Noord-Holland en Flevoland als geen ander. Kantoorhoudende in de rook van Alkmaar.

Een compleet taxatierapport of voor een simpele waardebepaling

Er zijn een aantal specifieke vormen van taxaties die in de horeca kunnen voorkomen, zoals hieronder beschreven:

1. Onroerende zaak waardepaling of complete taxatie:
– Waardebepaling met het oog op aan- of verkoop;
– Waardebepaling zonder tot verkoop te willen overgaan;
– Waardebepaling met het oog op vaststellen van de financieringsvorm/hoogte;
– Waardebepaling in verband met het vaststellen van de hoogte van het te verzekeren bedrag;
– Waardebepaling in verband met het vaststellen van de hoogte van de belastingaanslag;
– Waardebepaling ten behoeve van arbitrage.

2. Huurwaarde taxatie:
Een taxatie om inzicht te krijgen of de huur die men voor een (horeca) bedrijf betaalt wel marktconform is.

3. Taxaties volgens artikel 275 W.v.K.
Een taxatie ingevolge art. 275 W.v.K. voorkomt bij een calamiteit het verschil van mening bij het vaststellen van de geleden schade.

4. Inventaris taxatie:
Deze taxatie vindt plaats op basis van de waarde in het economisch verkeer. (de zogenaamde vervangingswaarde).
Met de bedrijfswaarde in het kader van een “going concern” wordt het bedrag bedoeld van de waarde van de roerende zaken en het huurdersbelang bij een onderhandse verkoop. Eventuele goodwill/badwill is in deze berekening niet meegenomen.

5. Goodwill taxatie:
Onder goodwill kan worden verstaan: de waarde van de commerciële voordelen van een goede reputatie of anders gezegd: goodwill is de gekapitaliseerde (over)winst verwachting gebaseerd op het in het verleden bereikte ondernemersresultaat, rekening houdend met de kans op continuering van dit resultaat. De goodwill is de meerwaarde van het bedrijf. Die meerwaarde kan het gevolg zijn van o.a. een gunstige ligging van het bedrijf, naamsbekendheid, lage huur, klantenkring en de organisatie van het bedrijf. Het is duidelijk, dat het vraagstuk “goodwill” complex kan zijn.

Voor meer vragen over horecataxaties of andere vragen kunt u terecht via het contactformulier in contact met HVAB horecamakelaars.