9 juni 2017

Aantal nieuwe horecagelegenheden groeit!

Het aantal hotels, restaurants en cafetaria’s neemt toe, maar er zijn minder cafés. Dat blijkt uit cijfers van het ECB van de ING gepubliceerd aan het einde van het 2e kwartaal 2017.

In vijf jaar tijd steeg het aantal restaurants met 15 procent en nam het aantal hotels met een kwart toe. Er zijn nu bijna vijfduizend hotels en tegen de vijftienduizend restaurants en cafetaria’s. Ondernemers putten volgens de bank vertrouwen uit vier opeenvolgende jaren van groei.

Het aantal kroegen duikt echter onder de elfduizend. Dit heeft volgens ING te maken met “veranderend consumentengedrag”. Door de aantrekkende economie groeit de omzet in alle takken van de horeca. Dit jaar is er volgens de economen 5 procent meer omzet te verdelen in de sector.

De klandizie neemt vrijwel over al toe. Vooral bij restaurants wordt meer verkocht. De groei voor cafés is wat bescheidener.

“Consumenten krijgen meer keuzemogelijkheden, waarbij er wel flinke regionale verschillen zijn. Zo stijgt het aantal restaurants in de regio’s Amsterdam en Haarlem het sterkst, terwijl in Drenthe en Zeeland juist sprake is van een gematigd groeitempo”, aldus Thijs Geijer, sectoreconoom Leisure.

Bron: Nu.nl

Bewaren

Bewaren